Trang Logo
Trang Logo

[Toán 6] Đường trung trực của đoạn thẳng

Hình học phẳng
101 lượt xem

Hướng dẫn: video có thể tương tác khi di chyển điểm M để hỗ trợ giảng dạy.

Hình ảnh đơn giản và cụ thể:

Giúp:

Giáo viên: dễ phân tích và truyền đạt cho học sinh, hoàn thành bài giảng nhanh chóng và lôi cuốn.

Học sinh: dễ hình dung, hiểu nhanh, ghi nhớ bằng hình ảnh và ôn tập nhanh chóng.

Phụ huynh: có nguồn học liệu trực quan cho con.