Trang Logo
Trang Logo

Ngân hàng video giáo dục

Trạng

Video trực quan và tương tác

Hỗ trợ giảng dạy và học tập nhanh!

Khuyến mãi

Xem tất cả khuyến mãi

GÓI CẤP 2_HỖ TRỢ DẠY/HỌC ONLINE đến 31/03/2021
⁃ 12 tháng:600,000 VNĐ0 VNĐ
⁃ 5 tháng:400,000 VNĐ0 VNĐ
⁃ 3 tháng:300,000 VNĐ0 VNĐ
GÓI CẤP 3_HỖ TRỢ DẠY/HỌC ONLINE đến 31/03/2021
⁃ 12 tháng:600,000 VNĐ0 VNĐ
⁃ 5 tháng:400,000 VNĐ0 VNĐ
⁃ 3 tháng:300,000 VNĐ0 VNĐ

Danh sách các video

Mới phát hành

Bài viết

Xem tất cả bài viết

MANG THẾ GIỚI VÀO LỚP HỌC KHÔNG KHÓ, VÌ ĐÃ CÓ NGÂN HÀNG VIDEO GIÁO DỤC TRẠNG
(06/05/2020)

TIẾT KIỆM THỜI GIAN KHI DẠY HỌC ONLINE VÀ TRÊN LỚP VỚI NGÂN HÀNG VIDEO GIÁO DỤC TRẠNG
(06/05/2020)

MỖI BÀI HỌC cần phải là MỘT BÀI HỌC
(02/04/2020)

CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP TRONG MÙA DỊCH
(12/02/2020)

CÁCH TÁI SỬ DỤNG KHẨU TRANG PHÒNG VIRUT CORONA (nCoV)
(09/02/2020)