Trang Logo
Trang Logo

Ngân hàng video giáo dục

Trạng

Video trực quan và tương tác

Hỗ trợ giảng dạy và học tập nhanh!

Danh sách các video

Mới phát hành

Bài viết

Xem tất cả bài viết

MANG THẾ GIỚI VÀO LỚP HỌC KHÔNG KHÓ, VÌ ĐÃ CÓ NGÂN HÀNG VIDEO GIÁO DỤC TRẠNG
(06/05/2020)

TIẾT KIỆM THỜI GIAN KHI DẠY HỌC ONLINE VÀ TRÊN LỚP VỚI NGÂN HÀNG VIDEO GIÁO DỤC TRẠNG
(06/05/2020)

MỖI BÀI HỌC cần phải là MỘT BÀI HỌC
(02/04/2020)

CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP TRONG MÙA DỊCH
(12/02/2020)

CÁCH TÁI SỬ DỤNG KHẨU TRANG PHÒNG VIRUT CORONA (nCoV)
(09/02/2020)