Trang Logo
Trang Logo

[Toán 6] Tính chất cơ bản của phân số

Đại số
85 lượt xem

Hướng dẫn: video có thể tương tác ngay trên màn hình.

Ví dụ: Ở thùng sơn A, chọn 3 cốc sơn màu xanh và 4 cốc sơn màu trắng, sau đó bấm vào phím trộn (mix), ta được hỗn hợp màu sơn như hình vẽ. Ở thùng sơn B, chọn 6 cốc sơn màu xanh và 8 cốc sơn màu trắng, sau đó bấm vào phím trộn (mix), ta được hỗn hợp màu sơn như hình vẽ.

  1. Tỉ lệ sơn màu xanh trong hỗn hợp sơn A là bao nhiêu?
  2. Tỉ lệ sơn màu xanh trong hỗn hợp sơn B là bao nhiêu?
  3. So sánh hai tỉ lệ này với nhau?

Các bạn thử pha thêm các thùng sơn có cùng màu sắc khác nhé.

Chú ý: Hạn chế phóng to, thu nhỏ hình khi sử dụng. show can: hiển thị hỗn hợp thùng sơn. fraction: tỉ lệ Pull handle left or right to hide one side: kéo trái hoặc phải để che một bên hình. mix: trộn

Giúp:

Giáo viên: có những hoạt động dạy học gần như trải nghiệm cùng học sinh, có ngay ví dụ nhanh, kiểm tra nhanh trên lớp.

Học sinh: tập trung và hứng thú khi học.

Phụ huynh: có thể đồng hành học cùng con.