Trang Logo
Trang Logo

[Vật lý 10] Sự chuyển thể của các chất

Vật lý
54 lượt xem

Từ thí nghiệm, dễ dàng thấy được hiện tượng của các quá trình chuyển thể từ thể rắn, sang thể lỏng và thể khí.

Giúp:

Giáo viên: dễ phân tích và truyền đạt cho học sinh, hoàn thành bài giảng nhanh chóng và lôi cuốn.

Học sinh: dễ hình dung ra hiện tượng và sự thay đổi của các thông số của trạng thái, hiểu nhanh, nhớ lâu và dễ dàng ôn tập.

Phụ huynh: có nguồn học liệu trực quan cho con.