Trang Logo
Trang Logo

[Vật lý 7] Ánh sáng - Các thuộc tính của ánh sáng

Quang học
452 lượt xem

Video mang đến một thí nghiệm thực tế, sinh động kết hợp cùng những hiệu ứng 2D về ứng dụng sự dãn nở vì nhiệt của chất rắn các bạn học sinh nhanh hiểu bài và vận dụng để giải thích các tình huống trong thực tế.

Nội dung video:

  • Vùng sáng rộng, vùng sáng hẹp
  • Vùng bóng nửa tối -Nguồn sáng, vật sáng

Giúp:

Thầy cô: nhanh chóng có được hình ảnh giảng bài sinh động, thực tế,dễ dàng triển khai bài học và gây sự chú ý trong lớp. Có thể áp dụng để tạo ra các hoạt động học tập STEM trên lớp bằng cách phân nhiệm vụ và để các nhóm tự sáng tạo.

Học sinh: hứng thú hơn khi học tập, dễ tiếp thu bài giảng, nhớ được bài lâu hơn khi tiếp thu bằng hình ảnh to rõ, thân quen và đẹp mắt. Các em học sinh lớn có thể giảng bài cho các em nhỏ dễ dàng hơn.

Phụ huynh: có thể học cùng con hoặc hỗ trợ việc giảng giải cho con dễ dàng.

Mô hình hay thích hợp cho những người thích học tập và giảng dạy bằng công nghệ. Phương pháp giảng dạy STEM đầy thuyết phục!